Dom Małego Skrzata - Niepubliczne Przedszkole
Kadra

L.p

Imię i nazwisko, stanowisko

Kwalifikacje

1.

Katarzyna Sztubecka
p.o. dyrektora

Technik BHP,
Technik Handlowiec,
Opiekunka Dziecięca,

2.

lic. Marta Kawska
zastępca dyrektora do spraw pedagogicznych

licencjat edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych, kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem wybranych metod neurofizjologicznych, kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1, 2014

3.

4.

lic.Anna Wąsowska
nauczyciel

licencjat pedagogiki resocjalizacyjnej,

Studia Podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną, Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych, kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie A1,.

5.

6.

lic.Patrycja Widz

nauczyciel

licencjat edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym, kurs kwalifikacyjny z zakresu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych

7.

lic.Eliza Zygmunt

nauczyciel

licencjat pedogogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki,

8.

lic.Natalia Słomska

nauczyciel

licencjat edukacja wczesnoszkolna

9.

nauczyciel języka angielskiego

mgr języka angielskiego

10.

lic. Natalia Sternicka

nauczyciel wspomagajacy

licencjat pedagogiki specjalnej- oligofrenopedagogika, kurs kwalifikacyjny Terapia behawioralna

11.

lic.Joanna Kalinowska

nauczyciel

Licencjat Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny Terapia behawioralna

12.

13.

lic.Paulina Tkaczyk

nauczyciel

Licencjat Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, kurs kwalifikacyjny Terapia behawioralna

14.

mgr.Agnieszka Gajewska

nauczyciel

Licencjat Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,

15.

mgr.Aleksandra Urbaniak

nauczyciel

Licencjat psychopedagogika, studia podyplomowe wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

16.

mgr.Karolina Górka

nauczyciel

Licencjat pedagogika edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

mgr psychopedagogiki

17.

18.

mgr Karolina Kalinowska

nauczyciel

Licencjat pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika

mgr Edukacja i Terapia z Autystycznego Spektrum Zaburzeń

19.

20.

mgr Sylwia Szczypior

rytmika

mgr wychowanie muzyczne, studia podyplomowe - Sztuka, muzyka, plastyka,

21.

22.

Aleksander Zabłocki

Zumba